Pratt & Whitney Tubes.

PRZEMYSŁ LOTNICZY

Firma Kreisler Polska wytwarza precyzyjne komponenty dla przemysłu lotniczego, konsekwentnie realizując dostawy produktu wysokiej jakości oraz służąc swoim klientom poprzez rozwiązywanie kompleksowych problemów inżynieryjno-produkcyjnych. Sukces firmy polega na budowanej przez lata działalności, możliwości dostarczenia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie projektowania, technologii i potrzebnego sprzętu.

Wyroby rurowe firmy Kreisler użytkowane są we wiodących w świecie, militarnych, komercyjnych regionalnych oraz biznesowych samolotach odrzutowych. Wśród produkowanych komponentów wyróżnić można:

 • Magistrale paliwowe
 • Ekrany chłodzące
 • Przewody wentylujące
 • Linie przeciwoblodzeniowe
 • Osprzęt zbiorników i linie przesyłowe paliwa
 • Kanały powietrzne
 • Systemy osprzetu hydraulicznego
 • Linie kontroli otoczenia
 • Linie serwisowe generatorów APU

Kreisler Polska oferuje swoim klientom usługi inżynieryjne i produkcyjne, które pozwalają na redukcję kosztów na każdym etapie wytwarzania – od fazy projektowania do montażu i inspekcji końcowej. Dzięki wyszukanemu oprogramowaniu inżynierskiemu oraz najnowocześniejszemu sprzętowi produkcyjnemu i kontrolnemu, najlepsze jakościowo komponenty dostarczane są do odbiorców końcowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymogom klientów, Kreisler Polska posiada wiele zatwierdzeń producentów silników lotniczych. Na przykład firm takich jak Pratt & Whitney, Rolls Royce, czy IHI.

System jakości posiada akredytację ISO 9001:2000 a procesy produkcyjne – EN/AS 9100. Zatwierdzenia systemu inżynierii, jakości i produkcji potwierdzają, wysoki stopień pewności, że procesy pozostają pod statystyczną kontrolą, a wszystkie produkty są zgodne z nakładanymi wymogami jakościowymi.

Dokłada się wiele wysiłku, aby możliwości techniczne firmy były ciągle polepszane. Firma Kreisler Polska zdobyła zatwierdzenia NADCAP dla wewnętrznych specjalnych procesów produkcyjnych, w tym badań nieniszczących oraz obróbki elektro-erozyjnej. Inne procesy specjalne, takie jak spawanie, czyszczenie chemiczne oraz próżniowa obróbka cieplna są w trakcje przeprowadzania akredytacji.

Aby spełnić ciągle rosnące wymogi, oraz aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy, firma Kreisler Polska otrzymała zatwierdzenia EN ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004.

Połączenie zaawansowanego designu i nowoczesnego sprzętu produkcyjnego ze sztuką i doświadczeniem pracowników sprawia, że klienci firmy Kreisler otrzymują produkty pierwszej klasy.

INNE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

Kreisler Polska wspiera swoich klientów we wszystkich fazach wytwarzania produktu, od koncepcji, do projektowania, wyprodukowania i inspekcji. Wszystko dzięki doświadczeniom produkcyjnym, wiedzy inżynierskiej oraz certyfikowanym systemom jakości, które zapewniają wszystkim klientom solidny i niskokosztowy produkt.

Dzięki swojemu działaniu w przemyśle lotniczym, firma Kreisler wypracowała świetną reputację w dziedzinie inżynierii i produkcji najlepszych detali i orurowania, używając najbardziej zaawansowanych z dostępnych technologii. Firma jest aktywna w innych gałęziach przemysłu, gdzie wykorzystywane są zaawansowane materiały i metody wytwarzania spełniające zapotrzebowanie i kryteria kosztowe. Produkty wytwarzane przez firmę Kreisler obecnie są wykorzystywane w niezawodnych komponentach przeznaczonych dla przemysłu:

 

 • Lotniczego
 • Morskiego
 • Energetycznego
 • Paliwowego

 

Doświadczenie w dziedzinie lotniczych silników odrzutowych stanowi doskonałą bazę dla wspierania rynku dużych turbin gazowych i powietrznych, przez specjalistyczną wiedzę na temat projektowania i produkcji. Zespół projektowy firmy Kreisler współpracuje z klientami w celu podniesienia zdolności produkcyjnych jeszcze na etapie projektowania tak, aby w znacznym stopniu zredukować koszty, czas wytwarzania oraz aby podnieść niezawodność produktu końcowego. Zespół inżynierów procesowych wspiera klientów poprzez dostarczanie rozwiązań w dziedzinie procesów specjalnych oraz metalurgii, odnośnie spawania, obróbki cieplnej a także procesów czyszczenia chemicznego.

Zespół Narzędziowy firmy Kreisler charakteryzuje sie wysokimi możliwościami projektowania i wykonawstwa oprzyrządowania produkcyjnego. Wszelkie potrzeby produkcyjne są z uwagą zaspokajane wewnątrz firmy, począwszy od prostych do skomplikowanych kształtów, aż do form do kształtowania rur i arkuszy metalowych. Komórka Narzędziowa dostarcza firmie całość koniecznego oprzyrządowania od uchwytów spawalniczych po przyrządy do końcowego montażu oraz wzorniki kształtu.

Jakikolwiek projekt, proces produkcyjny, bądź materiał, zostanie wybrany przez klienta, Kreisler posiada możliwości produkcyjne, aby wytworzyć produkt o wysokiej jakości, uwzględniając w tym różne technologie spajania – spawanie i lutowanie, gdzie metody te stają się krytyczne dla późniejszej funkcjonalności, a także różne rodzaje obróbki cieplnej zaprojektowane tak aby właściwości produktu były odpowiednie według specyfikacji klienta.

Działalność firmy Kreisler Polska odznacza się wydajnością, pewnością oraz rzetelnością.

PROCESY I MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE

LUTOWANIE

 • W piecu próżniowym
 • Złotem, Srebrem, Niklem, Miedzią

SPAWANIE

 • Manualne i automatyczne (GTAW)
 • Orbitalne, do średnic 2.5”
 • SS, Stopy Niklu, Ti, Inconel, Al

OBRÓBKA CIEPLNA

 • Piec próżniowy z kontrolowaną atmosferą
 • OdprężaniE (Ti oraz inne stopy)
 • Utwardzanie wydzieleniowe
 • Obróbka roztworowa i wyżarzanie

BADANIA NIENISZCZĄCE (NDT)

 • Inspekcja Radiograficzna
 • Fluorescencyjne Badania Penetracyjne (FPI)
 • Zakwalifikowany inspektor poziom III

BADANIA LABORATORYJNE

 • Pomiary twardości i mikrotwardości
 • Pomiary składu chemicznego
 • Stereoskopia i metalografia

EDM

 • Cięcie WEDM
 • Szybkie wiercenie EDM
 • OBRÓBKA SKRAWANIEM
 • Frezowanie i Toczenie CNC

INZYNIERIA I OPRZYRZĄDOWANIE

 • Projektanci oraz inżynierowie mechaniki i metalurgii
 • Programowanie i integracja Pro E
 • Zespół Narzędzi i Oprzyrządowania
 • Przyrządy stałe i szybkoustawcze

INNE PROCESY SPECJALNE

 • Czyszczenie tytanu
 • Wytrawianie

CERTYFIKATY

 • ISO 9001
 • AS 9100
 • ISO 14001
 • ISO18001
 • NADCAP
 • FPI
 • EDM
 • OEM
 • IHI: EDM i FPI
 • Rolls-Royce Plc: System kontroli i zarządzania produkcją, EDM i FPI
 • P&W: LCS, FPI

Copyright 2009 Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka cookies

Realizacja: Ideo

Powered by: CMS Edito