SPPL

Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego zostało założone w 2000 roku, w celu wspierania dynamicznego rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce. SPPL jest organizacją non-profit, reprezentującą firmy i instytucje z przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego.

Cele Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego:

  1. Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w Polsce
  2. Rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa
  3. Współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym
  4. Promocja polskiego przemysłu lotniczego
  5. Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym
  6. Reprezentowanie polskiego przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego w Europie i na świecie
  7. Organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców

Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego obecnie zrzesza 33 firmy i instytucje z sektora lotniczego (5 instytucji B+R, 15 dużych przedsiębiorstw oraz 13 małych i średnich przedsiębiorstw), zatrudniają one około 14 000 osób.

SPPL jest członkiem AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD).

Copyright 2009 Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka cookies

Realizacja: Ideo

Powered by: CMS Edito