Aktualności

17-04-2015

NCBR ogłosiło nabór wniosków na II konkurs Innolot

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oficjalnie ogłosiło nabór wniosków na II konkurs Innolot, finansowany z nowej perspektywy UE w Programie Inteligentny Rozwój.

Dokumentacja, wzory niezbędnych dokumentów związanych z aplikowaniem oraz lista tematów na II konkurs programu INNOLOT zostały wczoraj oficjalnie ogłoszone i  znajdują się na stronie NCBR:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122015innolot/

Około 400 mln zł przeznaczonych zostanie dla przedsiębiorców na sfinansowanie nowoczesnych technologii w polskim przemyśle lotniczym. Dofinansowanie przewidziane jest dla przedsiębiorców aplikujących samodzielnie oraz w konsorcjach przemysłowych.

Nabór wniosków potrwa od 18 maja do 17 lipca 2015 roku.

Ogłoszony w ramach PO Inteligentny Rozwój konkurs stanowi kontynuację realizowanego dotychczas programu InnoLot, będącego rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa. W jego ramach wsparcie z NCBR w wysokości około 178 mln zł uzyskało 11 projektów, a środki własne wniesione przez przedsiębiorców celem współfinansowania projektów wyniosły 135 mln zł.

Kolejny nabór wniosków w ramach INNOLOT będzie ogłoszony na początku 2016 roku i obejmie on tematy badawcze zebrane od przedsiębiorców przemysłu lotniczego pierwszym kwartale br.

Copyright 2009 Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka cookies

Realizacja: Ideo

Powered by: CMS Edito