Aktualności

06-08-2014

Międzysektorowy program badań naukowych i prac rozwojowych dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego

 

Szanowni Państwo
 
Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa oraz Polska Izba Motoryzacji w czerwcu 2014 podpisały porozumienie w sprawie przygotowania wspólnego programu badań naukowych i prac rozwojowych dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) obejmującego technologie materiałowe i techniki wytwórcze
Zgodnie z wytycznymi NCBiR na programy sektorowe ogłaszane są nabory wniosków o utworzenie sektorowego programu badawczo-rozwojowego zgodnego z agendami badawczymi sektora.
W celu przygotowania programu badawczego, który w najwyższym stopniu będzie spełniał oczekiwania obydwu branż, konieczne jest rozpoznanie potrzeb i potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego poszczególnych sektorów.
Dokumentem, który ma za zadanie zebrać takie informacje jest studium wykonalności programu sektorowego, będący de facto wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego.
Studium wykonalności, to dokument stanowiący uzasadnienie dla uruchomienia przez NCBiR nowego programu sektorowego, zawierający m.in. pogłębioną analizę danego sektora oraz opis najistotniejszych wyzwań i problemów, których rozwiązania oczekuje się dzięki realizacji danego programu. Głównymi celami studiów wykonalności są:
 •    zebranie informacji o potencjale badawczo-rozwojowym i innowacyjnym poszczególnych sektorów gospodarki,
     zebranie informacji o potrzebach poszczególnych sektorów gospodarki,
     uzyskanie propozycji strategicznych agend badawczych, których wdrożenie przyczyni się do rozwiązania zdefiniowanych problemów poszczególnych sektorów gospodarki.
Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego w imieniu Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa przygotowuje agendę badawczą do studium wykonalności o utworzenie programu sektorowego dla części lotniczej.
 W związku z przygotowaniem studium wykonalności prosimy partnerów przemysłowych o przysyłanie propozycji tematów  badawczych do nowego programu sektorowego do 31 sierpnia 2014. Nadesłane propozycje tematów będą weryfikowane i aktualizowane przez partnerów, którzy podpisali porozumienie z NCBiR o utworzeniu programu sektorowego. Lista tematów musi być zgodna ze strategią badawczą przemysłu lotniczego na lata 2012-2035 opracowaną przez Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa i nie może zawierać tematów zakwalifikowanych do finansowania w programie INNOLOT.
 
Główna zasada projektów sektorowych mówiąca, że wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum, którego liderem jest partner przemysłowy posiadający możliwość wdrożenia efektów projektu pozostanie bez zmian.
 
Proszę zainteresowanych o zgłaszanie propozycji tematów do II konkursu wg załączonego formularza. Dodatkowo w załączeniu przykład formularza wraz z komentarzami objaśniającymi sposób wypełnienia formularza.
 
Propozycja tematu powinna zawierać:
- Obszar tematyczny projektu,
- Grupa programowa,
- Tytuł Projektu,
- Opis merytoryczny
- Efekty realizacji projektu oraz wskaźniki ilościowe projektu,
- Opis metody weryfikacji celu badawczego.
 
Propozycje tematów proszę o wysyłanie do 31 sierpnia 2014 na adres mailowy Doliny Lotniczej;
 
 
Tel. (17) 850 19 35
 

Copyright 2009 Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka cookies

Realizacja: Ideo

Powered by: CMS Edito