WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. Oddział w Dęblinie

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział Dęblin działają w sferze zabezpieczenia logistycznego polskiego lotnictwa wojskowego. Przedmiotem działalności zakładu jest świadczenie usług w zakresie remontów, modernizacji, napraw, serwisowania, konserwacji i obsług statków powietrznych oraz silników lotniczych, agregatów,a także ich wyposażenia, sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych, produkcji podzespołów/detali dla potrzeb techniki lotniczej.

WZL-3 jest jedynym krajowym zakładem remontującym silniki typu TW3-117 stosowanych w śmigłowcach bojowych Mi-24, śmigłowcach transportowych Mi-17, śmigłowcach morskich Mi-14 oraz wykonującym próby końcowe po remoncie (próby hamowniane) silników typu TW2-117 wykorzystywanych w śmigłowcach transportowych Mi-8. Jest również zakładem wykonującym remonty silników SO-3 i SO-3W stosowanych w samolotach TS-11 „Iskra”.

Ponadto realizuje serwisowanie samolotów transportowych C-295 CASA utrzymujących mosty powietrzne z jednostkami stacjonującymi poza granicami kraju oraz serwisowanie śmigłowca Bell-412 wykorzystywanego do przewozów najważniejszych osób w państwie.

Jednym z zadań zakładu jest usprawnianie sprzętu lotniczego, w tym likwidacja awaryjnych uszkodzeń sprzętu na lotniskach w kraju i za granicą. Bogate doświadczenia remontowe oraz zaplecze techniczne pozwalają na organizowanie i wysyłanie grup remontowych do jednostek eksploatujących technikę lotniczą celem naprawy uszkodzeń niemożliwych do usunięcia siłami własnymi tych jednostek.

Zakres działalności obejmuje również:

  • obsługi okresowe samolotów TS-11, M-28 i An-28, śmigłowców W-3 ;
  • remonty niektórych agregatów i urządzeń wyposażenia samolotów MiG-29, Su-22, PZL-130, śmigłowców Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24;
  • modernizacje TS-11;
  • modernizacje i usprawnienia urządzeń lotniskowych UPG-300, UMP-350, NUMMELA, schodów samojezdnych, lotniskowych urządzeń asenizacyjnych;
  • przedłużenie resursu lotniskowym urządzeniom hamującym ATU-2M wg opracowanego przez WZL-3 biuletynu i ich serwisowanie;
  • przedłużenie resursu pokryciom płóciennym samolotu An-2 wg opracowanego przez WZL-3 biuletynu;
  • usługi kooperacyjne realizowane na potrzeby głównych przedsiębiorstw branży lotniczej i zbrojeniowej kraju.

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. Oddział w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 4
08-521 Dęblin

tel. +48 81 883 01 22,
fax. +48 81 883 02 48,
e-mail: ,
web: http://www.wzl1deblin.pl,

Copyright 2009 Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka cookies

Realizacja: Ideo

Powered by: CMS Edito